Περιγραφή

Το Broadline είναι κτηνιατρικό φάρμακο που περιέχει τέσσερις δραστικές ουσίες: φιπρονίλη, (S)-μεθοπρένη, επρινομεκτίνη και πραζικουαντέλη. Διατίθεται σε μορφή διαλύματος επίχυσης σε σημείο, σε συσκευές εφαρμογής δύο διαφορετικών περιεκτικοτήτων

Ενδιαφερομαι