Περιγραφή

Ψύλλοι:

Θεραπεία και πρόληψη της προσβολής από ψύλλους (Ctenocephalidesfelis και Ctenocephalidescanis). Η θεραπεία έχει αποτέλεσµα την πρόληψη της προσβολής από ψύλλους για ένα µήνα. Επίσης εµποδίζει τον πολλαπλασιασµό των ψύλλων για δύο µήνες µετά την εφαρµογή αναστέλλοντας την επώαση των αυγών (ωοκτόνος δράση) και την εκκόλαψη ενήλικων εντόµων από αυγά προερχόµενα από ωοτοκία ενήλικων ψύλλων (προνυµφοκτόνος δράση). Το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέρος µιας στρατηγικής θεραπείας για την αλλεργική δερµατίτιδα από ψύλλους(FAD).

 

Κρότωνες:

 

Το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν έχει υπολειµµατική ακαρεοκτόνο και απωθητική δράση έναντι της προσβολής από κρότωνες (Rhipicephalussanguineus και Ixodesricinus για ένα µήνα και από Dermacentorreticulatus για έως τρεις εβδοµάδες).

 

Εάν εντοπίζονται στο ζώο κρότωνες κατά την εφαρµογή του κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος, µπορεί α µη θανατωθούν όλοι οι κρότωνες τις πρώτες48 ώρες, αλλά µπορεί α θανατωθούν σε µία εβδοµάδα. Συνιστάται για την αποµάκρυνση των κροτώνων, η χρήση κατάλληλης συσκευής αφαίρεσης κροτώνων.

 

Φλεβοτόµοι(σκνίπες), κουνούπια και σταβλόµυγες:

 

Η θεραπεία παρέχει υπολειµµατική απωθητική (αντιδιατροφική) δράση. Εµποδίζει το ύγµα από σκνίπες (Phlebotomusperniciosus), κουνούπια (Culexpipiens, Aedesaegypti) και σταβλόµυγες (Stomoxyscalcitrans) για ένα µήνα µετά την εφαρµογή. Η θεραπεία επίσης παρέχει υπολειµµατική εντοµοκτόνο δράση για ένα µήνα έναντι των κουνουπιών (Aedesaegypti) και της σταβλόµυγας (Stomoxyscalcitrans).

Ενδιαφερομαι